written by
Jeroen Beuls

Overzicht: Verplaatsingsvergoedingen

Mobility Fundamentals 4 min , October 6, 2023

Verplaatsingsvergoedingen verschillen per vervoersmiddel en per aangiftemethode. We bieden een handig overzicht aan om te weten te komen welke vergoeding van toepassing is. Raadpleeg ook altijd het Paritair Comité om striktere rechten en plichten te weten te komen voor de verplaatsingsvergoedingen.

Een overzicht van de verplaatsingsvergoedingen
Kai Pilger (Unsplash)

Woon-werkverkeer

Privéwagen

De vergoeding voor de privéwagen komt overeen met een forfait bedrag van maximaal 490 euro per jaar (2024) belastingvrij. Die belastingvrije som is een vergoeding voor zowel de privéwagen, de moto, te voet als voor carpooling. Je kan dus maar één keer 490 euro per jaar belastingvrij ontvangen.

Je kan ook kiezen voor de aftrek van de werkelijke kosten. Hiervoor geldt een forfait bedrag van 0,15 euro per kilometer en deze vergoeding is wel volledig belastbaar. Zolang er met de eigen wagen wordt gereden, is er geen limiet op het aantal kilometers per dag. Wanneer je niet met je eigen wagen rijdt, ligt de enkele reis limiet op 100 km.

Carpoolen

Indien het carpoolen georganiseerd is door de werkgever (Bv. intern carpoolsysteem), wordt het belastingvrij terugbetaald tot maximum de prijs van een maandelijks treinabonnement eerste klas voor dezelfde afstand.

Indien de werknemers uit eigen initiatief carpoolen, krijgt zowel de chauffeur als de bestuurder een belastingvrij forfait bedrag van maximaal 490 euro per jaar (2024).

Hier kan ook gekozen worden om de werkelijke kosten aan te geven, en te werken met een belastbaar forfait bedrag van 0,15 euro per kilometer. Dit ongeacht of het carpoolen georganiseerd is door de werkgever of niet.

Openbaar vervoer

Abonnementen voor het openbaar vervoer kunnen belastingvrij terugbetaald worden. Al dan niet via het derde betaler systeem. Via het derde betaler systeem wordt de kost van het abonnement meteen gedragen door de werkgever, waardoor er geen terugbetalingen moeten gebeuren. De btw op openbaar vervoer abonnementen (6%) kan teruggevorderd worden door de werkgever.

Wanneer de werkgever 80 procent van het abonnement betaalt via het derde betaler-systeem, betaalt de overheid de overige 20 procent. En zo geniet de werknemer van gratis openbaar vervoer.

Fiets

De fietsvergoeding is sinds 1 mei 2023 verplicht voor alle private sectoren. Het is verplicht om fietsers 0,28 euro/km (2024) te vergoeden. Deze vergoeding is belastingvrij, maar het is belangrijk om hier eerst het eigen Paritair Comité te raadplegen. Indien daar al regels over de fietsvergoeding zijn opgesteld, zijn die geldig. Op die manier is een afwijking op de verplichte 0,28 euro/km nodig.

De maximale belastingvrije fietsvergoeding is 0,35 euro/km (2024). Met een maximum van 3.500 euro per jaar.

Te voet & voortbewegingstoestellen

Ook voor je woon-werkverplaatsingen te voet of met een voortbewegingstoestel (Bv. een step) krijg je een vergoeding. Net zoals bij carpoolen geldt het forfait bedrag van maximaal 490 euro per jaar (2024). De belastingvrije som van 490 euro is een vergoeding voor zowel de privéwagen, de moto, te voet als voor het carpoolen. Je kan dus maar één keer 490 euro per jaar belastingvrij ontvangen.

Het wettelijk mobiliteitsbudget

Afhankelijk van vroegere woon-werkvergoedingen van het bedrijf aan de werknemer vallen de fietsvergoeding, de bedrijfsfiets, de terugbetaling van het openbaar vervoer en de door de werkgever georganiseerde carpool vergoeding bovenop of binnen het wettelijk mobiliteitsbudget.

Wanneer is dit het geval?

Bovenop het mobiliteitsbudget

Als een werknemer drie maanden voor de aanvraag van zijn/haar wettelijk mobiliteitsbudget een van bovenstaande vergoedingen heeft, krijgt de werknemer deze vergoeding bovenop het mobiliteitsbudget. Zo krijgt de werknemer bijvoorbeeld een wettelijk mobiliteitsbudget en een fietsvergoeding. De werkgever is niet verplicht om deze vergoeding bovenop te geven en het is zijn keuze om dit al dan wel of niet toe te laten.

Binnen het mobiliteitsbudget

Als een werknemer de vergoeding drie maanden voor de aanvraag van zijn/haar wettelijk mobiliteitsbudget niet heeft ontvangen, kan de werknemer deze vergoedingen alleen krijgen binnen het mobiliteitsbudget. Dit betekent dat het mobiliteitsbudget gebruikt kan worden om deze verplaatsingen te betalen. Het wettelijk mobiliteitsbudget van de werknemer zal dus bijvoorbeeld gebruikt worden om zijn fietsvergoeding te krijgen.

Professionele verplaatsingen

Privéwagen

Voor professionele verplaatsingen geldt een belastingvrije vergoeding van 0,4269 euro/km (januari 2024). Deze vergoeding wordt om de drie maanden aangepast aan de werkelijke brandstofprijzen. Raadpleeg de website van je sociaal secretariaat om op de hoogte te blijven van die vergoeding.

Sommige Paritair comités werken ook met een jaarlijkse aanpassing deze is 0,4280 euro/km (1 juli 2023-30 juni 2024). Raadpleeg dus je Paritair Comité, om te weten welke regelgeving je moet volgen.

Indien er meer dan 24.000 kilometers aan professionele verplaatsingen zijn, wordt de vergoeding wel belast.

Openbaar vervoer

Tickets voor het openbaar vervoer worden 100 procent belastingvrij terugbetaald.

Fiets

De fietsvergoeding kan maximaal 0,35 euro/km zijn zoals bij het woon-werkverkeer. De werknemer betaalt er geen belastingen en geen sociale bijdragen op.

Het wettelijk mobiliteitsbudget

Bij de omvang van het mobiliteitsbudget worden de onkosten voor dienstreizen meestal mee in rekening genomen. Er worden dan geen extra vergoedingen voor uitbetaald aangezien dat al gebeurde in het mobiliteitsbudget. Als dit nog niet in rekening genomen is, kunnen deze kosten buiten het mobiliteitsbudget worden vergoed. Dit betekent dat als je met je eigen auto naar een klant rijdt, de brandstofkosten van deze rit bovenop het mobiliteitsbudget kunnen vergoed worden.

mobiliteit