written by
Jeroen Beuls

Welke fiscale aspecten zijn belangrijk om je TCO te berekenen?

TCO bedrijfswagen 2 min , November 23, 2023

De TCO, of Total Cost of Ownership, is een complex beestje om te berekenen. We geven je daarom een rechttoe, rechtaan overzicht van de verschillende fiscale aspecten waarmee je rekening moet houden om je TCO te berekenen.

Fiscale aftrekbaarheid van de TCO

Kosten gerelateerd aan je bedrijfswagen die niet aftrekbaar zijn, zijn ‘verworpen uitgaven’ en vallen onder de vennootschapsbelasting. Dat wil zeggen dat de werkgever deze kosten niet kan aftrekken van zijn/haar belastbaar inkomen. Zo verhoogt het belastbaar inkomen en betaalt de werkgever uiteindelijk meer vennootschapsbelasting. Des te groter de fiscale aftrekbaarheid, des te voordeliger dus.

Om de fiscale aftrekbaarheid te berekenen gebruik je de volgende formule:

120% – (0,5% x coëfficiënt* x CO2/km) *1 voor diesel bedrijfswagens; 0,9 voor bedrijfswagens op aardgas (< 11 pk); 0,95 voor andere bedrijfswagens.

Nieuw aangekochte, gehuurde of geleasede niet-emissievrije bedrijfswagens vallen onder de uitdoofregeling wat betreft fiscale aftrekbaarheid. In de realiteit komt het erop neer dat de fiscale aftrekbaarheid vanaf 2025 elk jaar met 25 procent daalt. Dat wil zeggen dat je in 2025 een fiscale aftrekbaarheid van maximaal 75 procent hebt.

Verworpen uitgaven


En alsof dat nog niet voldoende cijfermateriaal is, vallen ook de huidige ondergrenzen van 40 en 50 procent in 2025 weg. Vanaf 2028 zijn zo alle kosten die gerelateerd zijn aan een bedrijfswagen ‘verworpen uitgaven’, en vallen ze onder de vennootschapsbelasting.

Bedrijfswagens die je vanaf 2026 aankoopt, moeten volledig emissievrij zijn als je ze fiscaal wil aftrekken. De fiscale aftrekbaarheid van emissievrije bedrijfswagens begint pas vanaf 2027 geleidelijk te verminderen.

Vergeet ook niet dat een gedeelte van het Voordeel Alle Aard wordt beschouwd als verworpen uitgave. Als je brandstofkosten door de werkgever betaald worden, bedraagt de som 40 procent. In het andere geval is dat 17 procent. De vennootschapsbelasting hierop wordt meegenomen in de berekening.

Btw-aftrekbaarheid

Je hoeft niet alle btw te betalen, want een deel ervan is aftrekbaar. De btw-aftrekbaarheid wordt bepaald door de verhouding tussen de hoeveelheid professionele kilometers en de hoeveelheid privé- en woon-werkkilometers. De hoeveelheid professionele kilometers bepaalt hoeveel btw je mag aftrekken. De btw-aftrekbaarheid zal nooit hoger zijn dan 50%.

Er zijn drie methodes om de btw-aftrekbaarheid te achterhalen:

  • De ‘werkelijk professioneel gebruik’ methode is een manier met veel administratief werk. De werknemer houdt al zijn beroepsverplaatsingen bij op papier, om zo te bepalen hoeveel kilometers hij daadwerkelijk voor beroepsverplaatsingen aflegt t.o.v. de totale hoeveelheid gereden kilometers.
  • De ‘semiforfaitaire’ methode maakt gebruik van een formule op basis van de woon-werkafstand van de werknemer(s). % Professioneel gebruik = 100-((Afstand woon-werk x 2 x 200 + 6000) / totaal aantal km)
  • De ‘forfaitaire’ methode laat toe dat de werkgever 35 procent van de btw mag aftrekken, zonder een berekening te doen. Dit is de meest gebruikte methode aangezien veel werknemers niet aan 35 procent professionele gereden kilometers komen.

CO2-solidariteitsbijdrage

De CO2-solidariteitsbijdrage is een sociale bijdragen ten laste van de werkgever op basis van de CO2-uitstoot en het brandstoftype van de bedrijfswagen. We zoomen even dieper in op de verschillende formules om de CO2-bijdrage voor 2024 te berekenen. De minimumbijdrage van 31,99 euro (2024) is de basisregel als de uitkomst van de berekening respectievelijk lager is.

  • (Plug-in hybride) diesel - [(CO2-uitstoot x 9) – 600] / 12 x 1,5359 x 2,25
  • (Plug-in hybride) benzine - [(CO2-uitstoot x 9) – 768] / 12 x 1,5359 x 2,25
  • CNG/LPG - [(CO2-uitstoot x 9) – 990] / 12 x 1,5359 x 2,25
  • Elektrisch/waterstof - Voor deze bedrijfswagens geldt de minimumbijdrage van 31,99 euro per maand (2024).

Meer vragen over TCO? Zo bereken je de totale kost.

elektrishe bedrijfswagen TCO