written by
Jeroen Beuls

Vanaf 1 juli 2023 zijn elektrische bedrijfswagens the way to go

bedrijfswagen elektrische auto's 2 min , June 29, 2023

Als HR of fleet manager zal de datum 1 juli 2023 vast en zeker op de agenda genoteerd staan. Vanaf deze dag verandert namelijk het fiscaal bedrijfswagenbeleid drastisch. Met het oog op klimaatneutraliteit tegen 2050, heeft de federale overheid in 2021 besloten dat niet-emissievrije bedrijfswagens uit het wagenpark gehaald zullen worden. Dit artikel bespreekt op welke manier dit vanaf 1 juli 2023 zal gebeuren.

Bedrijfswagens worden fiscaal minder aantrekkelijk vanaf 1 juli 2023
Photographer: Ralph Hutter | Source: Unsplash

Fiscale aftrekbaarheid

Bedrijfswagens voor 2026

Vanaf 1 juli 2023 start de uitdoofregeling van de fiscale aftrekbaarheid voor niet-emissievrije bedrijfswagens. Voor aangekochte, gehuurde en geleasede conventionele en hybride bedrijfswagens, die aangekocht zijn tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, zal de fiscale aftrekbaarheid vanaf 2025 elk jaar dalen. De aftrekbaarheid van deze voertuigen daalt jaarlijks met 25 procent. In 2025 komt dit zo overeen met een fiscale aftrekbaarheid van maximaal 75 procent. De huidige ondergrenzen van 50 en 40 procent vallen ook weg in 2025.

In 2028 is er zo voor conventionele en hybride bedrijfswagens geen aftrekbaarheid meer mogelijk. Alle bedrijfswagen gerelateerde kosten zijn dan verworpen uitgaven en vallen dus onder de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat de werkgever in 2028 niets van de bedrijfswagen gerelateerde kosten nog kan aftrekken van zijn/haar belastbaar inkomen. Zo vergroot het belastbaar inkomen en betaalt de werkgever uiteindelijk meer belastingen.

Bedrijfswagens vanaf 2026

Bedrijfswagens die worden aangekocht vanaf 2026 moeten emissievrij zijn om nog fiscaal aftrekbaar te zijn. Deze bedrijfswagens hebben in 2026, 2027 en 2028 dus al een fiscale aftrekbaarheid van nul procent.

De fiscale aftrekbaarheid van emissievrije bedrijfswagens begint ook geleidelijk aan te verminderen vanaf 2027. Zo zal de fiscale aftrekbaarheid voor elektrische en waterstof auto’s aangekocht, gehuurd of geleased in 2027 nog 95 procent zijn, en in 2031 nog 67,50 procent zijn. Emissievrije bedrijfswagens blijven dus wel nog gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar na 2026. De fiscale aftrekbaarheid van het aankoopjaar wordt ook levenslang behouden voor dat voertuig. Het meest interessante vanuit deze invalshoek is dus om voor 2027 een emissievrije bedrijfswagen te kopen, te huren of te leasen.

CO2-solidariteitsbijdrage

De CO2-solidariteitsbijdrage is een sociale bijdragen ten laste van de werkgever op basis van de CO2-uitstoot en het brandstoftype van de bedrijfswagen. Bedrijfswagens aangekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 juli 2023 zullen deze sociale bijdragen enorm zien toenemen. Dit doordat de huidige bijdrage vanaf 1 juli 2023 vermenigvuldigd wordt met 2,25.

Een bedrijfswagen aangekocht, gehuurd of geleased voor 1 juli 2023 heeft nu bijvoorbeeld een maandelijkse bijdrage van 65,07 euro. Dezelfde bedrijfswagen aangekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 juli 2023 heeft dan een bijdrage van 146,41 euro.

Wanneer valt een bedrijfswagen onder de nieuwe regeling?

  • De bedrijfswagen valt onder de nieuwe regeling als de bestelbon of het leasecontract op 1 juli of later wordt ondertekend.
  • Naar de leveringsdatum moet niet gekeken worden.
  • Het lichten van een aankoopoptie na 1 juli 2023 van een gehuurde of geleasde bedrijfswagen voor 1 juli 2023, wordt niet beschouwd als een nieuwe aankoop. De nieuwe fiscale regels gelden niet voor deze wagens.
elektrishe bedrijfswagen