written by
Elien Verheye

Wat betekent de verplichte fietsvergoeding voor de werknemer?

mobiliteitsbudget 2 min , May 11, 2023

De fiets is hotter than hell. Vlamingen springen massaal op de fiets om ellenlange files naar het werk te vermijden. Al heel wat werknemers in de privésector genieten vandaag van een fietsvergoeding en dat aantal zal binnenkort nog stijgen. Sinds 1 mei 2023 is er namelijk een verplichte fietsvergoeding voor alle werknemers uit de private sector. Wat betekent dat precies voor de werknemer?

Heeft jouw werknemer recht op de verplichte fietsvergoeding?

De gloednieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een aanvullend exemplaar. Dat betekent dat er niet voor iedereen dingen veranderen.

De nieuwe cao geldt niet als op sectoraal of ondernemingsniveau een cao afgesloten is met daarin specifieke afspraken rond de fietsvergoeding. In dat geval bepalen de toekenningsvoorwaarden en het bedrag uit de oude cao jouw vergoeding, ook als het bedrag lager is.

Wordt de fietsvergoeding toegekend op basis van een onderdeel in het arbeidsreglement of individueel arbeidscontract? Dan moet je als werkgever of hr-manager de nieuwe regels toepassen. Want die werknemer valt sinds 1 mei 2023 onder de nieuwe cao voor woon-werkverkeer met de fiets.

Voor wie nog geen fietsvergoeding krijgt, is het eenvoudig. Sinds 1 mei 2023 krijgt de werknemer ongeacht de sector of het bedrijf waarin die werkt een vergoeding om (op regelmatige basis) naar het werk te trappen.

Voor welke verplaatsingen wordt de werknemer vergoed?

De werknemer krijgt een fietsvergoeding als de afstand tussen de woonplaats en het werk regelmatig met de fiets wordt afgelegd. Met andere woorden: de werknemer moet bijvoorbeeld één keer per week met de fiets komen of in de zomer de auto thuis laten staan.

Als de werknemer gebruikmaakt van de fiets en een ander vervoermiddel om naar het werk te komen, kan je voor beide een vergoeding krijgen. Het moet dan wel gaan over een verschillend deel van het woon-werktraject (bv: een deel met de fiets en een deel met de trein) of hetzelfde traject dat je in verschillende perioden van het jaar aflegt (bv: in de zomer met de fiets, de andere seizoenen met de auto).

Maar, wat verstaat de cao eigenlijk onder een fiets? De definitie van een fiets wordt uit het algemeen reglement van de politie overgenomen. Het is een rijwiel, gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec.

Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding?

Per afgelegde kilometer ontvang je 0,27 euro. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en geldt voor een maximale afstand van 20 kilometer per enkel traject.

Om jouw vergoeding te krijgen, kunnen je werknemers gebruik maken van onze commute planner. Een tool waarin ze makkelijk hun traject registreren.

Meer weten over de fietsvergoeding? Bekijk dan onze webinar of plan een call in met ons team.

mobiliteitsbudget fietsvergoeding