written by
Elien Verheye

Hoe bereken je het voordeel van alle aard voor een elektrische bedrijfswagen?

elektrische auto's 2 min , November 15, 2023

Elektrische wagens worden populairder binnen de bedrijfsmobiliteit door de steeds grotere actieradius en het fiscale voordeel. De werknemer die een elektrische bedrijfswagen ook voor privédoeleinden gebruikt, wordt hierop belast. Er hangt dus een complexe berekening aan vast die afhangt van verschillende factoren. Hoe bereken je concreet het voordeel alle aard?

Drie factoren

Om het voordeel van alle aard te berekenen zijn er drie cruciale factoren die een belangrijke invloed hebben. We zetten ze hier netjes op een rijtje.

  • Cataloguswaarde: dit is de catalogusprijs van de wagen inclusief opties en accessoires, exclusief btw en kortingen.
  • CO2-uitstoot: voor elektrische voertuigen ligt de CO2-uitstoot meestal laag, en in veel gevallen zelfs nul. Dit heeft een positieve invloed op het voordeel van alle aard.
  • Leeftijd van de wagen: nieuwere wagens hebben vaak een hoger voordeel van alle aard.

De aard van het beestje

Het belastbare voordeel alle aard wordt berekend aan de hand van een door de overheid vastgelegde formule. Regels en tarieven veranderen jaarlijks, raadpleeg daarom de meest recente informatie van de Belgische belastingdienst.

De formule om het voordeel alle aard van een elektrische wagen te berekenen is: catalogusprijs x 4% x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig. Hieronder een overzicht van deze coëfficiënten.

Bereken het voordeel alle aard van je elektrische bedrijfswagen.

Hybride

Hybride wagens dalen in populariteit omdat ze dikwijls onder de categorie “fake hybride” vallen indien ze meer dan 50 gram CO2 uitstoten of een energieverhouding hebben waar de elektrische batterij minder dan 0,5 kWh/100 kg voertuiggewicht bedraagt. Het voordeel alle aard zal daar dus minder interessant zijn.

“Fake hybrides” worden gelijkgesteld met benzinewagens en gebruiken de volgende formule: catalogusprijs x [5,5 + ((CO2-91) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig. Een “echte” hybride heeft dezelfde formule als de elektrische wagen.

De fiscale ladder

De fiscale aftrekbaarheid van hybride wagens wordt stelselmatig afgebouwd.

Vanaf 2025 vermindert de aftrekbaarheid jaarlijks met 25%. Voor full en mild hybrides geldt dit ook voor de brandstofkosten. De minimale aftrekbaarheid verdwijnt volledig na 2024. Voor de brandstofkosten is dit pas het geval vanaf 2026.

De CO2-bijdrage of solidariteitsbijdrage stijgt ook. Concreet stijgt de gemiddelde bijdrage van 50 euro per maand in 2023 tot 275 euro in 2026.

Het voordeel voor hybride wagens verdween al grotendeels op 1 juli 2023. Hybride wagens besteld na 1 januari 2026 verliezen de fiscale aftrekbaarheid helemaal.

Toekomstig voordeel alle aard

De volledige aftrekbaarheid voor elektrische wagens die besteld zijn voor 1 januari 2027 geldt tot 2032. Later bestelde wagens zien de aftrekbaarheid afnemen maar niet volledig verdwijnen in tegenstelling tot hybride wagens.

Wil je eenvoudig je bedrijfsmobiliteit beheren? Ontdek dan Mbrella of praat met onze experts.

elektrishe bedrijfswagen