written by
Jeroen Beuls

De fietsvergoeding in 2024

Mobility Fundamentals 2 min , February 19, 2024

In 2024 veranderde de maximale belastingvrije fietsvergoeding. De overheid voerde ook een belastingkrediet in voor de fietsvergoeding. Laten we eens kijken waar dit allemaal over gaat.

De fietsvergoeding in 2024
Pixabay

Algemeen

De maximale belastingvrije fietsvergoeding in 2024 is 0,35 cent/km. Vanaf 2024 is de fietsvergoeding alleen belastingvrij als je je beroepskosten forfaitair bewijst. Dus als je je werkelijke beroepskosten aftrekt, is dit niet meer mogelijk. Maximaal 3.500 km per jaar kan belastingvrij worden uitbetaald aan de werknemer. Het is belangrijk om ook altijd je paritair comité te raadplegen voor strengere regels.

Om het fietsgebruik nog meer aan te moedigen, heeft de overheid een belastingkrediet ingevoerd. De belastingvermindering wordt gegeven aan werkgevers die vrijwillig hun fietsvergoeding verhogen. Op deze manier wordt de kostenstijging van de fietsvergoeding gecompenseerd door een lager belastbaar inkomen, waardoor er dus minder belastingen betaald moeten worden. Het belastingkrediet wordt gegeven op het verschil tussen de vrijwillig verhoogde fietsvergoeding en de vergoeding op 1 juni 2023. De fietsvergoeding op 1 juni 2023 wordt de referentievergoeding genoemd. Het belastingkrediet wordt alleen gegeven op een verschil van maximaal 5 cent. Hieronder staat een voorbeeld om het te verduidelijken.

Een bedrijf in Paritair Comité 200 geeft zijn werknemers op 1 juni 2023 een        fietsvergoeding van 20 cent/km. Op 1 februari 2024 besluit het bedrijf de fietsvergoeding te verhogen met 5 cent/km, tot 25 cent/km belastingvrij. De werknemers van het bedrijf  hebben in 2024 tussen februari en december in totaal 10 000 km gefietst. De berekening is als volgt:
(0,25 - 0,20) x 10.000 = 500 euro. 

Het belastingkrediet is geïmplementeerd tot eind 2026. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de heffingskorting te kunnen vragen in je belastingaangifte:

 • Vrijwillig verhoogd;
 • Ten laste van de werkgever;
 • Onbeperkt in de tijd;
 • Er moet minimaal 18 cent worden gegeven.

CAO164

Bedrijven die voor 1 mei 2023 nog geen fietsvergoeding hadden, volgen de CAO164-regeling. De maximale fietsvergoeding voor deze bedrijven is 0,28 cent/km (2024), met een maximum van 40 km per dag per werknemer belastingvrij.

Deze bedrijven kunnen ook een belastingkrediet aanvragen in hun belastingaangifte. De CAO164 belastingkrediet verschilt een beetje van de algemene belastingkrediet.

Het belastingkrediet wordt gegeven op het verschil tussen de verplichte verhoogde fietsvergoeding en de vergoeding op 1 juli 2022. De fietsvergoeding op 1 juli 2022 wordt de referentievergoeding genoemd. De referentievergoeding zal 0 zijn, omdat er nog geen fietsvergoeding was binnen het bedrijf. Het belastingkrediet wordt alleen voor maximaal 40 km per werknemer gegeven. Dit belastingkrediet kan worden aangevraagd voor de periode van 1 mei 2023 tot eind 2024. Hieronder staat een voorbeeld ter verduidelijking.

Een bedrijf in Paritair Comité 333 gaf zijn werknemers op 1 juli 2022 geen        fietsvergoeding. Vanaf 1 mei 2023 moet het bedrijf een fietsvergoeding geven van 27 cent/ km. In 2024 is een fietsvergoeding van 28 cent/km verplicht. De werknemers van het bedrijf fietsten tussen mei 2023 en december 2023 in totaal 7.500 km en in 2024 in totaal 17.500 km. De berekening is als volgt:
(0,27 - 0) x 7.500 + (0,28 - 0) x 17.500 = 6.925 euro. 

Belangrijk is dat de kosten van de fietsvergoeding gedragen moeten worden door de werkgever. De bedrijven onder CAO164 kunnen niet alleen deze belastingkrediet aanvragen, maar ook de belastingkrediet die eerder hierboven werd beschreven. Dit als ze elkaar aanvullen.

fietsvergoeding