written by
Amaury Gerard

Wat is nu juist een mobiliteitsbudget en wat kan je er mee doen?

Mobility Budget 4 min , May 25, 2020
Foto door Mika Baumeister op Unsplash

The big picture

De missie van het mobiliteitsbudget is het aanpakken van zowel het mobiliteitscrisis als het klimaatprobleem. Het wil komaf maken met klassieke salariswagens en alternatieve mobiliteit in de verf zetten. Dit door mensen te stimuleren om te kiezen voor mobiliteit die milieuvriendelijk, future-proof en duurzaam is.

Mensen die kiezen voor een mobiliteitsbudget kiezen ervoor om hun salariswagen in te ruilen tegen een equivalent budget. Uitgaven onder dit budget zijn vrijgesteld van belasting en sociale zekerheidsbijdrage. Het budget kan je spenderen in één of meerdere van de volgende drie pijlers:

 • Pijler 1: Een milieuvriendelijke wagen
 • Pijler 2: Mobiliteitskosten
 • Pijler 3: Cash

Pijler 1: Een milieuvriendelijke wagen

Als je niet bereid bent om je bedrijfswagen volledig los te laten kan je in de eerste pijler kiezen voor een milieuvriendelijke wagen. Je kan ofwel kiezen voor een elektrische wagen ofwel voor een wagen die voldoet aan volgende criteria:

 • Een CO2-uitstoot van max 95 g/km
 • De emissienorm voor luchtverontreinigende stoffen moet ten minste overeenstemmen met de huidige normen voor nieuwe voertuigen
 • Hybride wagens moeten minstens een energiecapaciteit van 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht hebben

Let wel op dat de gekozen wagen minstens even goed moet scoren op deze criteria als de ingeruilde salariswagen.

Belangrijk! Deze criteria zijn voor 2022 en veranderen in de tijd.

Ook brandstof en carwash kosten kunnen onder de eerste pijler vallen. Dat hangt af van het mobiliteitsbeleid van uw bedrijf.

Pijler 2: Mobiliteitskosten

Naast een milieuvriendelijke bedrijfswagen kan je met jouw budget een beerde waaier aan mobiliteitsuitgaven financieren. Hieronder vindt je een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden.

Belangrijk! Een werkgever is niet verplicht al deze mogelijkheden aan zijn werknemers aan te bieden. Raadpleeg altijd het mobiliteitsbeleid van uw bedrijf!

1) Persoonlijk vervoer

U kunt ervoor kiezen om uw budget te besteden aan de aankoop, huur, financiering, lease, stalling en het onderhoud van de volgende voertuigen:

a) De volgende voertuigen met een maximumsnelheid van 45 km/h:

 • Elektrische, gemotoriseerde of niet-aangedreven fietsen
  Voorbeelden: een gewone fiets, vouwfiets, racefiets, mountainbike, bakfiets, elektrische fiets, speed pedelec, …
 • Apparaten voor persoonlijke mobiliteit
  Voorbeelden: een scooter, mono-wheel, hoverboard, one-wheel, …
 • Bromfietsen

b) Volledig elektrische motorfietsen

Ook uitrusting die de veiligheid en de zichtbaarheid verhoogt van de bestuurder en zijn passagiers, zoals gespecificeerd in artikel 36 van het verkeersreglement, zijn gedekt.

2) Openbaar vervoer

Zowel tickets als abonnementen op het openbaar vervoer vallen onder het mobiliteitsbudget.

Abonnementen en tickets van de officiële EN niet-officiële aanbieders van openbaar vervoer komen in aanmerking. Abonnementen kunnen aangekocht worden voor zowel de werknemer als inwonende gezinsleden. Tickets kunnen aangekocht worden voor zowel de werknemer als anderen om te reizen binnen de Europese Economische Ruimte.

Vliegtickets kunnen niet worden gefinancierd met het mobiliteitsbudget.

3) Parkeerabonnementen

Parkeerabonnementen kunnen worden gefinancierd onder de volgende voorwaarden:

 • Ze moeten worden gekocht om een werknemer in staat te stellen een andere transportoplossing te gebruiken voor het woon-werkverkeer dan de auto.

Bijvoorbeeld een parkeerabonnement bij het treinstation om een trein naar het werk te kunnen nemen.

4) Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer

Kosten in verband met georganiseerd gemeenschappelijk vervoer kunnen worden gefinancierd met het mobiliteitsbudget. Met georganiseerd gemeenschappelijk vervoer wordt het volgende bedoeld:

 • Gezamenlijk vervoer van medewerkers,
 • Met een voertuig geschikt voor het vervoer van minimaal 2 personen,
 • Georganiseerd door de werkgever, een groep werkgevers of een derden

Bijvoorbeeld carpoolen of een kantoorbus.

5) Gedeelde mobiliteit

Kosten in verband met het gebruik van de volgende mobiliteitsoplossingen kunnen worden gefinancierd met het mobiliteitsbudget:

a) Gedeelde persoonlijke voertuigen

 • Elk gedeeld voertuig (fietsen, scooters, auto’s, …)
 • Gekocht, gehuurd of geleased door particulieren OF onderdeel van een vloot

Belangrijk! Als een deelauto van het bedrijf voornamelijk door dezelfde werknemer wordt gebruikt, valt die auto onder pijler 1 van het budget van die werknemer. De auto moet dan voldoen aan de milieucriteria die voor deze auto’s zijn gesteld.

b) huurauto’s zonder chauffeur

 • Elk voertuig voor het vervoer van personen en/of goederen over land (auto’s, mobilhomes, bestelbusjes,…)
 • Voor een maximale duur van 30 dagen per jaar

c) Taxi’s en huurauto’s met chauffeur

6) Huisvestingskosten

Huur, rente en kapitaalaflossingen op hypotheekleningen kunnen worden gefinancierd met het mobiliteitsbudget als u binnen 10 kilometer (vogelvlucht) van uw normale werkplek woont.

Wat is je ‘normale werkplek’?

a) Uw normale werkplek wordt expliciet vermeld in uw arbeidsovereenkomst EN u werkt daar meestal

 • Uw ‘normale werkplek’ is de plaats die vermeld staat in uw contract

b) Uw normale werkplek staat expliciet vermeld op uw arbeidsovereenkomst, MAAR u werkt meestal ergens anders

 • ALS uw werkgever of de administratie het kan bewijzen kan uw ‘normale werkplek’ uw daadwerkelijke werkplek zijn
 • ANDERS is uw ‘normale werkplek’ de plaats die in uw contract wordt vermeld

c) Uw normale werkplek wordt NIET expliciet vermeld op uw arbeidsovereenkomst OF in uw arbeidsovereenkomst staat dat u een variabele werkplek heeft

 • Uw ‘normale werkplek’ is de plek van waaruit u het belangrijkste deel van uw verplichtingen naar uw werkgever uitvoert

Belangrijk! Uw normale werkplek kan elke maand worden bepaald. Als u meerdere werkplekken in dezelfde maand heeft, is de plaats waar u de meeste werkuren doorbrengt uw ‘normale werkplek’ voor die maand.

7) Bedrijfsfietsen en fietsvergoeding

Bedrijven die hun werknemers een bedrijfsfiets of fietsvergoeding aanbieden, kunnen dit systeem geheel of gedeeltelijk integreren met het mobiliteitsbudget onder de volgende voorwaarden:

 • Deze systemen hebben een duidelijke link met woon-werkverkeer
 • De werknemer genoot 3 maanden voor de ingangsdatum van zijn/haar budget al van een fietsvergoeding
 • De fietsvergoeding is beperkt tot € 0,25 per woon-werkkilometer

Pijler 3: Cash

Het deel van je mobiliteitsbudget dat je niet spendeert kan je cash krijgen op het einde van het jaar. Dit bedrag is niet onderworpen aan gewone socialezekerheidsbijdragen en is volledig vrijgesteld van belastingen. Er is wel een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07% verschuldigd. In ruil voor die bijdrage wordt het saldo opgenomen in de berekeningsbasis voor de ziekte- en werkloosheidsuitkering én voor het pensioen.

Heb je zelf vragen over het mobiliteitsbudget of Mbrella? Stuur ons dan zeker een bericht op hello@mbrella.eu.

Cheers,

Team Mbrella

mobiliteit mobiliteitsbudget