written by
Stefanie Daenen

Thuiswerken blijft. Wat is de impact op verloning van werknemers?

Mobility Fundamentals Mobility Budget 4 min , August 23, 2021

Nu de regering heeft beslist dat de aanbeveling om thuis te werken vervalt, zullen veel werknemers met een 1 september gevoel terugkeren naar kantoor. Stilaan beginnen de kantoor policies voor het nieuwe normaal vorm te krijgen. Eén ding is zeker: de COVID-19 pandemie zal een blijvende impact hebben op de manier waarop we werken. Het grote thuiswerk experiment tijdens de lockdown heeft de vele voordelen van thuiswerken aan zowel werkgevers als werknemers getoond. 9 op 10 werkgevers kiezen voor een hybride aanpak post-COVID waarin er zal worden afgewisseld tussen kantoorwerken en thuiswerken. Maar welke impact heeft het blijvende thuiswerken op verloning van werknemers? En wat zijn de opties om de huidige loonpakketten hieraan aan te passen?

Thuiswerken blijft

De bedrijfswagen maakt plaats voor flexibele mobiliteit

Door het toegenomen thuiswerken, wordt de bedrijfswagen als onderdeel van het loonpakket in vraag gesteld. In het nieuwe hybride model zal het duidelijk worden dat de situatie van elke werknemer anders is. Sommige werknemers zullen nog steeds een bedrijfswagen nodig hebben, anderen van tijd tot tijd en anderen dan weer helemaal niet. De opkomst van gedeelde mobiliteit zoals auto’s, scooters, fietsen, steps, etc. speelt al in op deze trend. Maar ook de traditionele openbaar vervoersmaatschappijen bieden meer en meer flexibele formules aan zoals de halftijdse abonnementen of de Railease Pass. Maar binnen welke kaders kunnen bedrijven flexibele alternatieven bieden voor de bedrijfswagen?

 • Een hoger bruto-loon: sommige werkgevers compenseren het niet kiezen van een bedrijfswagen door een verhoging van het bruto-loon. Door de progressieve personenbelasting in België, zal dit vaak minder interessant zijn dan het kiezen voor een bedrijfswagen.
 • Het wettelijk mobiliteitsbudget: het mobiliteitsbudget is een Belgische wetgeving die werknemers toelaat om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een equivalent budget. Dit budget kunnen werknemers besteden aan meer dan 100 verschillende milieuvriendelijke mobiliteitsopties inclusief een bedrijfswagen. Het grote voordeel? De besteding gebeurt onbelast. Klik hier om de opties en concrete voorbeelden van het mobiliteitsbudget te ontdekken.
 • Het cafetariaplan laat werkgevers een budget vaststellen, waarmee hun werknemers kunnen kiezen uit een menu van voordelen. Het budget is afkomstig van een deel van het brutoloon (bonus of eindejaarsuitkering). Een van de categorieën waaraan het budget kan worden besteed is mobiliteit. In deze categorie kunnen de werknemers kiezen om een elektrische fiets te kopen, zich in te schrijven voor een fietsleasing, en nog veel meer. Het doel is het zwaar belaste geld om te wisselen voor fiscaal vriendelijke alternatieven.
 • Het is ook mogelijk om werknemers een mobiliteitsbudget toe te kennen buiten het kader van het wettelijk mobiliteitsbudget. In dit geval is de er geen belastingvrijstelling. Er zal dus een voordeel alle aard moeten worden betaald voor de mobiliteitskosten

Thuiswerken brengt nieuwe opportuniteiten qua loonoptimalisatie

Het toegenomen thuiswerken brengt natuurlijk ook kosten met zich mee voor de werknemer. Anderzijds is thuiswerken de meest duurzame vorm van (im)mobiliteit. Ook hier speelt de overheid op in door gunstige maatregelen te nemen. Hieronder een overzicht:

 • De thuiswerkvergoedingen zijn belastingvrije bedragen die je aan werknemers kan toekennen ter compensatie van de kosten die met thuiswerken gepaard gaan. Er zijn meerdere vergoedingen in verband met thuiswerk:
  Vergoeding voor kantoorkosten. Dit is een niet-verplichte vergoeding waarvan het vrijgestelde maximumbedrag 129,48 € per maand bedraagt. Het wordt geacht alle kosten voor een normale beroepsactiviteit te dekken: gebruik van privéruimte als kantoor, IT-benodigdheden (exclusief computer of printer, maar wel nutsvoorzieningen), verzekering, water, enz.
  Vergoeding voor kosten in verband met kantoormeubilair en IT-materiaal. Deze vergoeding is gebaseerd op een lijst van meubilair dat als "werkgeversgebonden kosten" wordt beschouwd. Dit betekent dat de werknemer dit meubilair kan kopen en zijn werkgever om terugbetaling van deze kosten kan vragen.
  Vergoeding voor privégebruik van IT-materiaal. Deze vergoeding wordt al gebruikt om werknemers te compenseren die thuis hun eigen computer of internetverbinding gebruiken. Deze vergoeding geldt ook voor telewerken en is verenigbaar met andere vergoedingen.
 • Mobiliteitsbudget. Je zal denken, wat heeft dit met thuiswerk te maken? Maar van thuis uit werken is een duurzame mobiliteitsoplossing bij uitstek. Daarom kan je je huur of de intrest van je hypothecaire lening financieren met het wettelijk mobiliteitsbudget als je binnen 5 km (in vogelvlucht) van je normale plaats van tewerkstelling woont. Wanneer een werknemer meer dan 50% van zijn tijd van thuis uit werkt, wordt dit gelijkgesteld aan de normale plaats van tewerkstelling. In dit geval kan dus de huishuur of interest van de lening worden vergoed aan de werknemer. Concreet kan dit in bepaalde gevallen een netto-voordeel tot wel 800€ per maand opleveren.

Conclusie

Het nieuwe normaal zal verder bijdragen aan de shift van een one-size-fits all verloning naar een flexibele verloning op maat van elke werknemer. Nieuwe processen en tools zullen een belangrijke rol spelen om bedrijven hierin bij te staan. Een platform zoals Mbrella geeft werknemers toegang tot 100+ mobiliteitsopties in één tool. HR-managers kunnen mobiliteitsvoordelen en vergoedingen toekennen al dan niet in het kader van een afgelijnd budget. Dit alles zonder administratieve rompslomp. De directe integratie met sociale secretariaten zorgt ervoor dat de relevante gegevens doorgestuurd worden zodat ook vanuit payroll perspectief alles correct behandeld wordt.

Heb je vragen over het opstellen en implementeren van flexibele mobiliteit? Aarzel niet ons te contacteren voor een vrijblijvend gesprek via deze link!

Bron: Bevraging Acerta, KU Leuven & HRMagazine

mobiliteit covid-19 entreprises salary package