written by
Jeroen Beuls

Mobiliteitsbrief december 2023

Mobility Newsletter 2 min , January 8, 2024

What’s new in mobiliteitsland? Bij het begin van elke maand delen we het laatste nieuws met betrekking tot all things mobility in onze mobiliteitsbrief.

In het nieuws 📰

Vanaf 2025 gelden enkele nieuwe wijzigingen van de wegcode. De wegcode legt meer nadruk op de actieve weggebruiker en op inclusiviteit. Enkele wijzigingen zijn:

  • Groepen voetgangers zijn verplicht om verlichting of fluovesten te gebruiken in het donker;
  • Een nieuw verkeersbord dat het gebruik van het fietspad optioneel maakt;
  • Het verbod op stilstaan voor gemotoriseerde voertuigen geldt nu ook op busbanen, fietspaden, rotondes en parkeerplaatsen voor mindervaliden;
  • Bij het parkeren van een rijwiel op het voetpad moet er steeds minstens 1.5m vrije doorgang zijn voor voetgangers;
  • Meer aanpassingen kan je hier vinden. Source

Het Wallonië Voetgangersplan 2030 is gepubliceerd. Dit plan omvat een reeks maatregelen die tot doel hebben het verplaatsen te voet te bevorderen. Hoewel lopen het eerste en meest natuurlijke vervoermiddel voor mensen is, moet lopen momenteel worden aangemoedigd. Dit door voetgangers hun plaats in de openbare ruimte terug te geven, aldus Mobilité Wallonie. Het plan is opgebouwd uit vier delen: bestuur, voorzieningen, diensten en communicatie & sensibilisering. Lees nu zelf hier het plan. Source

Mobiliteitsfeiten 🧮

De filezwaarte in 2023 is sinds de metingen het hoogst. Dit komt doordat er meer vrijetijdsverkeer en vrachtverkeer op de baan is. Eveneens zijn de vele wegenwerken een oorzaak van de hoge filezwaarte. De spitsperiodes worden steeds langer en langer, waardoor er ook meer files zijn buiten de traditionele ochtend- en avondspits. Source

Tijdens de eindejaarsperiode zijn er drie keer meer ongevallen met dronken bestuurders dan op andere dagen. Op 24 en 25 december worden respectievelijk 16 en 21 procent van de ongevallen met gewonden veroorzaakt door een overmatig gebruik aan alcohol. Op nieuwjaarsdag stijgt dit tot 33 procent. Source

Wist je dat❓

De tickets van de NMBS worden vanaf 1 februari 2024 duurder met 5,9 procent. Enkel de citypassen en het fietssupplement zullen niet stijgen. Vorig jaar stegen ook de treintickets, dit was toen ongeveer met 9 procent. Source

De free-floating autodeelsystemen Green Mobility en Poppy verdwijnen uit enkele steden. Green Mobility besloot om zijn activiteiten stop te zetten in de steden Brussel en Gent. Poppy besloot zijn activiteiten stop te zetten in de steden Gent, Mechelen en Leuven. Het gebruik van de wagens in deze steden bleek te klein te zijn om het financieel haalbaar te maken. Source

Vanaf 8 december kennen 80 procent van de straten in Amsterdam een maximumsnelheid van 30 km/uur. Met deze maatregel verwacht het bestuur 20-30 procent minder ongelukken. Verder zal de geluidsoverlast ook zo afnemen. Source

mobiliteit